krabbedans

Voor de Krabbedans, centrum voor beeldende kunst en vormgeving, heb ik het veranderingstraject “Bouwen aan Verbinding” ontwikkeld en geïmplementeerd waarbij er vanuit breed overleg een bijdrage is geleverd aan de totstandkoming van de nieuw omschreven visie en missie. Hierop voortbordurend heb ik een handleiding geschreven, Project CEMENT, waarmee gewerkt werd aan een nauwere samenwerking en versmelting van de verschillende pijlers binnen de Krabbedans tijdens de te ontwikkelen activiteiten.