krabbedans

Wanda heeft een veranderingstraject opgezet binnen de Krabbedans, centrum voor beeldende kunst en vormgeving, waarbij er vanuit een breed overleg een bijdrage is geleverd aan de totstandkoming van de nieuw omschreven visie en missie. Hierop voortbordurend heeft zij een handleiding geschreven, Project CEMENT, waarmee gewerkt werd aan een nauwere samenwerking en versmelting van de verschillende pijlers binnen de Krabbedans tijdens te ontwikkelen activiteiten.