obelisk

Doel

  • monument voor de bouw van de wijk Rijpelberg nieuw leven inblazen

  • verstevigen van de onderlinge verbondenheid in de wijk door dit samen met de kinderen uit groep 7 en 8 van alle Rijpelbergse basisscholen te doen, onder professionele begeleiding

  • op een ongedwongen, laagdrempelige manier te werken aan het vernieuwen van het wijkmonument

  • betrokkenheid van de wijkbewoners bij hun wijk vergroten door de kinderen uit de wijk zelf mee te laten werken aan het vernieuwen van het monument

  • betrokkenheid extra stimuleren door de mogelijkheid een persoonlijk kleinood in het mozaïek te verwerken

  • het aanzien van de wijk te vergroten door de uitstraling van het monument te vergroten

Uitvoering

Met Project Obelisk hebben we het monument voor de bouw van de wijk Rijpelberg samen met de wijkbewoners nieuw leven inblazen. Het monument voor een vriendelijke, kleurrijke wijk mocht meer uitstraling krijgen. Samen met de kinderen uit groep 7 en 8 van de Rijpelbergse basisscholen zijn we een symbolische laatste ‘bouwfase’ ingegaan; het verbinden van alle bouwblokken met elkaar op een manier waaruit verbondenheid tussen alle bewoners onderling spreekt en waarmee de kinderen de wijk symbolisch een vernieuwde start geven. Met de “nieuwe” Obelisk staat het monument niet meer voor de afzonderlijke fases van de wijk maar zijn deze versmolten tot een geheel en staat nu symbool voor de wijk als geheel.

De kinderen hebben “matjes” beplakt met mozaïek steentjes. Ze mochten een persoonlijk kleinood meenemen en dit verwerken in hun mozaïek. Dit kon een sleutel zijn, een steentje uit eigen tuin, een kettinkje, een stukje keramiek van een eigen bordje of kopje……..

Als verwijzing naar de vloermozaïek van het Theehuis uit 1929 van de familie Raymakers dat nog steeds in het Bakels Bos ligt, hebben we tegels gemaakt die in de vloer rondom de Obelisk gelegd zijn met de tekst “Rijpelberg 2014”. Dit vormt de afsluiting van een wijk in wording waarvan de eerste steen (het eerste blok) is gelegd in 1979 en we 35 jaar later met de kinderen uit de wijk de blokken van het monument met elkaar laten versmelten tot een geheel.