educatie

Recent educatie project:

KlienIt, in opdracht van Groen4Life. Het geven van creatieve workshops aan 20 groepen 8 van het basisonderwijs. In het kader van duurzaamheid en recycling heeft Wanda twee verschillende workshops ontwikkeld. De ene workshop bestond uit twee schilder opdrachten waarvan de werken

gebruikt werden voor een ontwerp voor op een prullenbak in de openbare ruimte. Voor de andere workshop hebben de leerlingen zelf plastic flessen en andere verpakkingen verzamelt waarmee zij een gerecyclede kroonluchter hebben gemaakt om in de school op te hangen.

Andere educatieve projecten:
toneelworkshops voor leerlingen VMBO en buitenschoolse opvang
schilderlessen basisonderwijs
museumlessen basis- en voortgezet onderwijs
creatieve workshops voortgezet onderwijs aansluitend bij een tentoonstelling